Ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων

Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων
Ομιλεί ο πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός με θέμα: Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων.