Ἅγιος Μάμας – ἀπολυτίκιον

Άγιος Μάμας – απολυτίκιον
Ὡς ἔνθεον βλάστημα θεοειδῶν ἀθλητῶν
ἀγῶσιν ἀθλήσεως ἀνδραγαθεῖς ἱερῶς ἰσχύι τῆς πίστεως,
ἄθλοις γάρ ὑπέρ φύσιν καὶ ἐν θαύμασι πλείστοις,
Μάμα Μεγαλομάρτυς, τὸν Σωτῆρα δοξάζεις,
ᾧ πρέσβευε δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Άγιος Μάμας Χαλκιδικής. Η Χορωδία Αποφοίτων Εκκλησιαστικής Σχολής Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας ψάλλει το Απολυτίκιο του Αγίου Μάμαντος.

Η “Χορωδία των Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Αγίας Αναστασίας” δημιουργήθηκε το 1981 με την ίδρυση του ομώνυμου Συλλόγου. Η Χορωδία των “Αγιαναστασιτών” έχει σκοπό να κάνει γνωστή στην ευρύτερη κοινωνία την παρουσία της Τροφού Ιεράς Μονής και της ιστορικής Σχολής, να συμμετέχει στις πανηγυρικές λατρευτικές συνάξεις της Ι. Μ. Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας και να αποτελεί σημείο αναφοράς και σύνδεσμο μεταξύ των ομογάλακτων αδελφών.

Το μουσικό ύφος της Χορωδίας το καλλιέργησε η Σχολή στις βάσεις των μαθημάτων κλασικών δασκάλων.
Χοράρχης και Δάσκαλος της Χορωδίας από της ιδρύσεώς της είναι ο απόφοιτος της Σχολής κ. Θρασύβουλος Παπανικολάου, Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
Η “Χορωδία των Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Αγίας Αναστασίας” από της συγκροτήσεως της μέχρι σήμερα έχει στο ενεργητικό της πολλές και επιτυχημένες συμμετοχές σε λατρευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.