Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς (ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη στὸ Ἄκτιστο Φῶς)

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς (από τον Αριστοτέλη στο Άκτιστο Φως)
Ομιλεί ο μακαριστός π. Γεώργιος Καψάνης.