Ἅγιοι ποὺ γνώρισα Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρά †

Άγιοι που γνώρισα Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρά †
60. «Άγιοι που γνώρισα 1»,
† Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρά
Πνευματικές ομιλίες