Ἄσκηση ἤ ἄνεση;

Άσκηση ή άνεση;
Ομιλεί ο μακαριστός Γέροντας Μωϋσής ο Αγιορείτης.
Ο μακαριστός Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης τονίζει την σημασία της ασκητικής αγωγής την οποία διδάσκει και εφαρμόζει η Εκκλησία, με σκοπό τον αγιασμό των Χριστιανών, σε αντίθεση με την άνετη ζωή, που είναι το ιδανικό του σύγχρονου κόσμου, ο οποίος μένει στην πρόσκαιρη απόλαυση, χωρίς να αναζητεί το αληθινό νόημα της ζωής.