Ἄγνωστοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας – Ἅγιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης

Άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας – ‘Αγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης
Ομιλεί ο Αρχιμ. Ιάκωβος Κανάκης (Ομιλία 42η )