Ἂν πέσεις πολλὲς φορές, σήκω πάλι! Ἅγιος Ἰωσὴφ Ἡσυχαστὴς

Αν πέσεις πολλές φορές, σήκω πάλι! Άγιος Ιωσήφ Ησυχαστής
Εκ των επιστολών του οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκδοσης Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου.
(Επιστολή [57] Πρὸς Μοναχὴ Βρυαίνη).
Η ηχογράφηση μας παραχωρήθηκε από τον Ραδιοσταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού.
Διαβάζει η Όλγα Κοκκίνου.

0:00 Πρόλογος
2:30 Μήπως δεν έχει συγχωρεθεί το σφάλμα μου;
4:27 Ενάντιοι λογισμοί για την Γερόντισσα
6:50 Οι τρεις τάξεις της θείας χάριτος
8:10 Να μη ζητούμε πάνω από τα μέτρα μας
9:04 Σε κάθε πειρασμό που υπομένουμε, δίδεται προσθήκη χάριτος
12:04 Μη φοβάσαι τους πειρασμούς. Καν πέσεις πολλάκις, ανάστα.
12:30 Να συγχωρούμε
12:42 Μην κρύπτεις λογισμούς
13:15 Καθαρίζεται ο νους κ γεύεται ουράνιες θεωρίες
16:30 Θαρσείτε λοιπόν