Ἁγία Γραφὴ Ναούμ

Αγία Γραφή (Παλαιά Διαθήκη) Ναούμ
Ηχογραφημένη απο την: vivlos.net
κείμενο: Μετάφραση δημοτικής γλώσσας, της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας.