Ἀστεῖο στιγμιότυπο σὲ γάμο! – Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος

Αστείο στιγμιότυπο σε γάμο!