Ἀπολυτίκιον ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας

Ἀπολυτίκιον ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας.
Ψάλλουν οἱ μοναχοί τῆς Ἱ.Μ. Γρηγορίου
Αγία Αναστασία η Ρωμαία

Σαβ, 29 Οκτ 2005
Η οσία Αναστασία έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού και καταγόταν από τη Ρώμη. Όταν πέθαναν οι πλούσιοι γονείς της, διαμοίρασε την περιουσία που κληρονόμησε στους φτωχούς και αποσύρθηκε σε μοναστήρι.
Όταν τη συνέλαβε ο ηγεμόνας Πρόβος, υπενθύμισε στην Αναστασία την ανθηρή νεότητά της, για την οποία θα έπρεπε να αρνηθεί το Χριστό. Τότε δυναμική υπήρξε η απάντηση της Αναστασίας: «Εγώ, είπε, μια ωραιότητα και νεότητα γνωρίζω, εκείνη που δίνει ο Χριστός στις πιστές και γενναίες ψυχές, που προτιμούν γι’ Αυτόν το θάνατο αντί άλλων εγκοσμίων αγαθών, όταν αυτά προτείνονται για την προδοσία του Θεού τους. Πλούτη είχα άφθονα. Δεν τα θέλησα. Αλλά τον Χριστό μου τον θέλω και απ’ Αυτόν καμία δύναμη δεν θα μπορέσει να με χωρίσει. Αν αμφιβάλλεις, δοκίμασε».

Εξαγριωμένος από την απάντηση ο Πρόβος τη μαστίγωσε στο πρόσωπο και την άπλωσε σε αναμμένα κάρβουνα. Έπειτα την κρέμασε και την έσχισε το σώμα. Μετά έκοψε τους μαστούς της, ξερίζωσε τα νύχια της και τελικά την αποκεφάλισε. Έτσι η Αναστασία πήρε το αμαράντινο στέφανο του μαρτυρίου.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της την 29η Οκτωβρίου.

Απολυτίκιο
Ασκήσει εκλάμψασα ώσπερ παρθένος σεμνή, αθλήσεως αίμασι την της αγνείας στολήν, ενθέως εφοίνιξας. όθεν Αναστασία, ως Οσία και Μάρτυς, χάριτας ιαμάτων, απαστράπτεις τω κόσμω, πρεσβεύουσα τω Σωτήρι υπέρ των ψυχών ημών.