Ἀπαντήσεις ἐπί πνευματικῶν θεμάτων

 Ὁμιλεῖ ὁ π. Ματθαῖος Χάλαρης
Πνευματική Ζωή – Απαντήσεις Επί Πνευματικών Θεμάτων – Μέρος Α
Εκπομπή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Θέμα : Υπάρχουν πολλές απορίες που μπορεί να έχουμε ως πιστοί και για θεολογικά αλλά και για πρακτικά ή κοινωνικά ζητήματα που μας απασχολούν στη ζωή μας. Στην εκπομπή αυτή δίδονται οι απαντήσεις σε μερικές από τις πιο συνηθισμένες σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας.
ημ/νία : 11 / 09 / 2009
ομιλητής : Πρ Ματθαίος Χάλαρης