Ἀναστάσεως Ἡμέρα – Ὕμνοι τοῦ Πεντηκοσταρίου

Αναστάσεως Ημέρα – Ύμνοι του Πεντηκοσταρίου
Η ενορία του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βριλησσίων σας προσφέρει τους Αναστάσιμους ύμνους του Πεντηκοσταρίου.
– Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ” Ἐν Ψαλμοῖς “, υπό τη διεύθυνση του Παναγή Μιχαλιτσιάνου.
Συμμετέχουν:
Σωτήριος Γεντής
Παντελής Μούτος
Επιφάνιος Σωτηρόπουλος
Στυλιανός Καλής
Παντελής Γεντής
Παναγιώτης Νταβράζος
Σεβαστιανός Μήτσιος
Παναγιώτης Κυριακόπουλος

– ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΜΙΞΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

00:00 – «Χριστὸς ἀνέστη» σύντομο, Ήχος πλ.α’
00:50 – «Χριστὸς ἀνέστη». Ήχος πλ.α’, μέλος αρχαίον υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου κατά την Αγιορείτικη προφορική παράδοση
03:02 – «Ἀναστάσεως ἡμέρα», Α’ Ωδή από τον κανόνα του Πάσχα. Ήχος α’, αργή καταβασία μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου (19ος αι.)
07:18 – «Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες», «Πάσχα τὸ τερπνόν», Στιχηρά Ιδιόμελα Αίνων του Πάσχα. Ήχος πλ.α’, μέλος Χρ.Θεοδοσόπουλου (20ος αι.)
09:29 – «Ἀναστάσεως ἡμέρα», Δοξαστικό Αίνων του Πάσχα. Ήχος πλ.α’, μέλος Π.Φιλανθίδη (+1920)
12:32 – «Ὁ ἄγγελος ἐβόα…Φωτίζου φωτίζου», Ειρμός της Θ΄ Ωδής των Καταβασιών του Πάσχα, αντί του «Άξιον εστίν». Ήχος α’, μέλος Δ.Κυφιώτου (+1894)
16:00 – «Σῶμα Χριστοῦ», Κοινωνικό του Πάσχα μετά κρατήματος. Ήχος πλ.α’, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου (+1777)
24:16 – «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος», Απολυτίκιο Κυριακής του Αντίπασχα (Θωμά). Ήχος βαρύς, μέλος Χρ.Θεοδοσόπουλου (20ος αι.)
25:10 – «Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς», Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακής του Παραλύτου. Ήχος πλ.α’, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου (+1777)
30:18 – «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς», Απολυτίκιο Μεσοπεντηκοστής. Ήχος πλ.δ’, μέλος Χρ.Θεοδοσόπουλου (20ος αι.)
31:07 – «Ὁ Τυφλὸς γεννηθείς», Στιχηρό Ιδιόμελο Κυριακής του Τυφλού. Ήχος β’, μέλος Π.Κηλτζανίδη (19ος αι.)
33:34 – «Τῷ Σωτῆρι Θεῷ», «Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν», Ειρμοί Α’ και Θ’ Ωδής των Καταβασιών της Αναλήψεως. Ήχος πλ.α’, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου (+1777)
35:43 – «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ», Απολυτίκιο Αναλήψεως. Ήχος δ’, μέλος Π.Κηλτζανίδη (19ος αι.)
36:31 – «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν», «Πάντα χορηγεῖ», Ιδιόμελα Εσπερινού Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος α’, μέλος Β.Νικολαΐδη (+1985)
39:21 – «Παράδοξα σήμερον», Στιχηρό Ιδιόμελο Αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος δ’, μέλος Χρ.Θεοδοσόπουλου (20ος αι.)
40:53 – «Βασιλεῦ οὐράνιε», Δοξαστικό Αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος πλ.β’, μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού του Β’ (+1889)
45:48 – «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν», Απολυτίκιο Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος πλ.δ’, μέλος Π.Κηλτζανίδη (19ος αι.)

– © ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – 2021