Ἀκολουθία Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου

Ακολουθία Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου.
Service of St Silouan the Athonite.

Ακολουθία Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου.
Ψάλλει ο χορός της Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους.

Περιεχόμενα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
1. Καμπάνες
2. Κύριε εκέκραξα, ήχος α΄.
3.4.5. Στιχηρά εσπερινού.
6. Δοξαστικό εσπερινού
7. Φως ιλαρόν
8.9. Απόστιχα εσπερινού
10. Απολυτίκιον
11. Θεοτόκε Παρθένε
12. Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν

ΟΡΘΡΟΣ
13. Στίχοι “εκλογής” εις όσιον
14. Κανών. Ωδή α΄. Ήχοι δ΄ και πλ. β΄.
15. Έτι και έτι. Εκφώνησις στ΄ ωδής.
16. Κοντάκιον, Οίκος, Συναξάριον
17. Κανών. Ωδή θ΄.
18. Πάσα π΄οή. Ήχος πλ. δ΄.
19.20. Τροπάρια αίνων
21. Δοξαστικόν αίνων. Ήχος πλ. α΄.
22. Δοξολογία. Ήχος πλ. α΄.
23. Μεγαλυνάριον Οσίου Σιλουανού
24. “Δίψα Θεού”, ανάγνωσις
25. “Δίψα Θεού” . Το αυτό κείμενον.
26. “Δίψα Θεού”. Το αυτό κείμενον ψαλλόμενον εις πλ. α΄.

Ημερομηνία έκδοσης: 2004