Ἀθωνικὸς Λόγος – Μοναχὸς Μωϋσῆς Ἁγιορείτης

Αθωνικός Λόγος μοναχός Μωϋσής Αγιορείτης
Ομιλεί ο μακαριστός Μωϋσής Αγιορείτης.