Ἀθωνικὸς Λόγος μοναχὸς Μωϋσῆς Ἁγιορείτης 4ο μέρος

Αθωνικός Λόγος μοναχός Μωϋσής Αγιορείτης 4ο μέρος
Ομιλεί ο μακαριστός Μωϋσής Αγιορείτης.