Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους… – Μητρ. Νικοπόλεως Μελέτιος Καλαμαρᾶς †

Αγαπήσωμεν αλλήλους…
† Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρά
Ανάλυση και σχόλια της Θείας Λειτουργίας
13. «Αγαπήσωμεν αλλήλους…»