Ἀγαπήσατε τόν Θεό καί δώσατε δόξαν

Αγαπήσατε τον Θεό και δώσατε δόξαν
Ομιλεί ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης.