Φωνή Ἁγίου Παϊσίου, σπάνια ὁμιλία

Φωνή Αγίου Παϊσίου σπάνια ομιλία.
Ο Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης μιλάει:
Για την αγάπη και την ταπείνωση.
Για την ταπείνωση και την υπερηφάνεια.
Η Χάρη του Θεού μας παιδαγωγεί στην ταπείνωση.
Για τη διάκριση.
Για την ευχή του Ιησού.
Για τη νοερά προσευχή.
Για την απλότητα.
Για τον παπα-Τύχωνα,περιγράφει την κοίμηση του παπα-Τύχωνα.