Τὸ κρυφὸ σχολειὸ ὅπως παλαιὰ-Τί εἶναι ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ – π. Ἰάκωβος Κανάκης

Το κρυφό σχολειό όπως παλαιά-Τι είναι η οργή του Θεού
Ομιλεί ο αρχιμανδρίτης π. Ιάκωβος Κανάκης.