Στὴν Ἐκκλησία εἴμαστε ἐλεύθεροι, ὄχι δοῦλοι ἢ ὀπαδοί – Ἀρχιμ. Βασίλειος Ἰβηρίτης

Στην Εκκλησία είμαστε ελεύθεροι, όχι δούλοι ή οπαδοί
Ο Προηγούμενος της Ι.Μ. Ιβήρων Αρχιμανδρίτης Βασίλειος μιλάει για την ελευθερία που βιώνει ο άνθρωπος στην Εκκλησία, στην οποία κινείται με άνεση ως υιός του Πατέρα και όχι σαν δούλος ή οπαδός μιας ιδεολογίας.