Σιμωνοπετρίτες – Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου

Σιμωνοπετρίτες – Κατευθυνθήτω η προσευχή μου
Ήχος πλ. β΄