Πῶς νὰ δουλεύουμε τὸ παρόν; π. Νικηφόρος Κοντογιάννης

Πως να δουλεύουμε το παρόν;
Ομιλεί ο π. Νικηφόρος Κοντογιάννης
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ “ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ”
Θέμα: “Πώς να δουλεύουμε το παρόν” (Ματθ. α΄ 1-25) – π. Νικηφόρος Κοντογιάννης