Πὼς νὰ ωφελούμαστε πνευματικὰ ἀπὸ τίς λῦπες τῆς ζωῆς – Ἅγιος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης

Πως να ωφελούμαστε πνευματικά από τις λύπες της ζωής
Ομιλεί ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης.
– Μακαριστός Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης.