Προσέγγιση τῆς θεολογίας τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου – π. Βασίλειος Καλλιακμάνης

Προσέγγιση της θεολογίας του μυστηρίου του γάμου
Ομιλεί ο π. Βασίλειος Καλλιακμάνης.