Περὶ τοῦ τρόπου σκέψης – Γέροντας Ἐφραὶμ Δικαῖος Σκήτης Ἁγίου Ἀνδρέα Ἁγίου Ὅρους

Περί του τρόπου σκέψης
Ομιλεί ο Γέροντας Εφραίμ Δικαίος Σκήτης Αγίου Ανδρέα Αγίου Όρους.