Περὶ νηστείας α’ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου

Περί νηστείας α’ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου
Ὁμιλία του Μακαριστού Γέροντος (1927 – 2006) πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου.
Περί παθῶν– ημερομηνία πού διεξήχθη ἡ ὁμιλία 16-03-76