Περί προσευχῆς καὶ ἀκτημοσύνης

 Ἁγίου Νείλου τοῦ ἀσκητοῦ
Λόγια της Ερήμου ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟ.