Πατήρ Δημήτριος Γκαγκαστάθης, Θαύματα

Πατήρ  Δημήτριος Γκαγκαστάθης, οράματα και θαύματα
Πνευματικές αποκαλύψεις οράματα και θαύματα στη ζωή του πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη από πνευματικό του τέκνο.