Ο οφθαλμός της ψυχής

Ο οφθαλμός της ψυχής
Ομιλία από τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάγκο.