Μὴ γινόμαστε ἀχάριστοι

Μη γινόμαστε αχάριστοι προς την άπειρη αγάπη του Χριστού.
Ομιλεί ο Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης (Αμερικής).
Ο Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης, μιλώντας για την ανυπολόγιστη αξία της ενσάρκωσης του Χριστού και της θυσίας Του υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων, επισημαίνει την αχαριστία όσων βλασφημούν το άγιο Όνομά Του ή υποπίπτουν στην μεγάλη αμαρτία των εκτρώσεων, για την θεραπεία της οποίας απαιτείται ειλικρινής μετάνοια και εξομολόγηση.