Μυροβλύτισσα Παρθένε

Μυροβλύτισσα Παρθένε
Ένα υπέροχο μοναστηριακό άσμα για την Παναγία μητέρα μας.
Είς μνήμην μακαριστής αδελφής Χριστοδούλης μοναχής (+2010)
Ψάλλει ο Ιερομόναχος π. Αλέξιος. Οι στίχοι βρίσκονται από κάτω
1. gr-Μυροβλύτισσα Παρθένε, Ελεούσα στοργική,
tr-Mirovlitissa Parthene, Eleusa storgiki,
en-Virgin with Essence, Graceful, affectionate Mother,
bg-Майка на Бога-Слово, на Иисус, Спасителя.
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Λόγου, Ἰησοῦ τοῦ Λυτρωτῆ. ( 2 )
Miter tu Theu tu Loghu, Isu tu Litroti.
Mother of God the Word, of Jesus the Redeemer.
Майка на Бога-Слово, на Иисус, Спасителя.

2. (ref.)
Μάνα ἀληθινὴ σὲ ἔχω καὶ σὲ Σένανε προστρέχω,
Mana alithini se eho, ke se Senane prostreho,
I have You as true mother and Ι seek refuge to You,
Имам Теб за истинска майка и търся подслон при Теб,
ὦ γλυκειά μου Παναγία, τῶν πιστῶν ἡ Σωτηρία. (2)
o ghlikya mu Panaghia, ton piston i Sotiria
Oh my sweet, All-holiest Mother, Salvation of the faithful.
О сладка моя, Всесвята Майко, Спасение за вярващите.

3. Ἐλεεῖς καὶ προστατεύεις κάθε τέκνο Σου πιστό,
Eleis ke prostatevis kathe tekno Su pisto,
Grace and protect all who are faithful to You,
Имай милост и закриляй всички, които са Ти верни,
τὸ σκεπάζεις, τὸ φυλάττεις ἀπ᾿τὸν ὕπουλο ἐχθρό. (2)
To skepazis, to filatis ap’ton ipulo ehthro.
Give them shelter and guard them from the insidious enemy.
дай им подслон и ги пази от коварния враг.

4. Στὴν εἰκόνα Σου προστρέχω, Ελεούσα καὶ κοιτῶ,
Stin ikona Su prostreho, Eleusa ke kito,
Ι stand before Your icon, O Graceful, and I look at it,
Стоя пред Твоята икона, о Милостива, и я гледам,
πλημμυρίζω ἀπὸ δέος καὶ ἐσὲ παρακαλῶ. (2)
plimirizo’po dheos ke ese parakalo.
I am filled with awe and I pray to you.
изпълнен съм с благоговение и Ти се моля.

5. (ref.)

6. Ποῦ νομίζετε που ἐλπίζω ὁ ταλαίπωρος ἐγώ,
Pu nomizete p’elpizo o taleporos egho,
To whom do You think I, the wretched, could hope?
На кого мислиш, че мога да се надявам аз, окаяният?
στὴν γλυκειὰ τὴν Παναγία, πού῾χει Γιό Της Τὸν Χριστό (2)
stin ghlikya tin Panaghia, pou’hi Iyo Tis Ton Hristo.
To the sweet, All-holiest Mother, who has Christ as Her son.
На сладката, Всесвята Майка, чийто син е Христос.

7. Σὲ παρακαλοῦμε πάντες, γλυκυτάτη Παναγιά,
Se parakalume pantes, ghlikitati Panaghya,
We all pray to you, Sweetest, Holiest Mother,
Всички ние Ти се молим, най-Мила, Всесвята Майко,
χαριζέ μας τὴν εἰρήνη καὶ ψυχῆς παρηγοριά. (2)
harize mas tin irini ke psihis parighorghya
Grant us peace and solace our souls.
дай ни мир и утеши душите ни.

8. Ὦ ἀγάπη τῆς ψυχῆς μου, ὦ ἐλπίδα μας γλυκειά,
O agapi tis psihis mu, o elpidha mas ghlikya,
Oh Love of my soul, oh our sweet hope,
О Любов на душата ми, о сладка наша надежда,
ὦ φιλόστοργε Μαρία, Σὺ ἐλέησον ἡμᾶς. (2)
o filostorghe Maria, Si eleison imas.
Oh loving Maria, have mercy on us.
о любяща Мария, имай милост към нас