Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος

Μεταμόρφωση του Σωτήρος
Ἱερὸς πανηγυρίζων ἐνοριακὸς Ναὸς Ἁγίας Κυριακῆς καὶ Μεταμορφώσεως Κυρίου,
Ζαρὸς Ἡρακλείου Κρήτης, 6 Αὐγούστου 2017.