Μετάνοια – Ἡ ἀλλαγή τῆς ζωῆς

Μετάνοια – Η Αλλαγή της Ζωής
Ψαλμωδία από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Roscoe, Νέα Υόρκη

http://www.stnektariosmonastery.org