Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου – Ἀρχὴ Τριωδίου – Μητρ. Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου – Αρχή Τριωδίου
Κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας – Κυριακή 21/2/2021

Sermon of Metropolitan Nikolaos of Mesogaia & Lavreotiki, “Sunday of the Publican and the Pharisee”, Beginning of Triodion”, Sunday February 21, 2021