Κοιμίζουν τὸν κόσμο – Ἡ Γενιὰ τῆς Ἀδιαφορίας – Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

Κοιμίζουν τον κόσμο – Η Γενιά της Αδιαφορίας – Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης
Απόσπασμα εκ του βιβλίου: Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, “Πνευματική Αφύπνιση”
Έκδοσης Ιερού Ησυχαστηρίου Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
«Για να περάσης στην βουλή του Θεού, πρέπει να γίνης “βουλευτής” του Θεού, όχι “βολευτής” του εαυτού σου».
Ο Θεός θα δώση την λύση
«Επικατάρατος ο ποιών τα έργα Κυρίου αμελώς»
Να αναπαύουμε τους ανθρώπους πνευματικά

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ – Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
– Η γενιά της αδιαφορίας
Η αδιαφορία για τον Θεό φέρνει την αδιαφορία και για όλα τα άλλα
Σήμερα οι άνθρωποι γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους
Έχουμε ευθύνη
Βλέπω τί μας περιμένει, γι᾿ αυτό πονάω
Άγνοια δεν δικαιολογείται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 –
Η παρουσία του Χριστιανού είναι ομολογία πίστεως
Κοιμίζουν τον κόσμο
Το παράδειγμα μιλάει
Ο Θεός μας υπομένει
Η υπεράσπιση του δικαίου
Αντιμετώπιση υβριστών