Καθημερινότητα βάσει τοῦ Εὐαγγελίου

Καθημερινότητα βάσει του Ευαγγελίου.
Ομιλεί ο π. Μύρων Σιμωνοπετρίτης.
Ομιλία Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου.