Κάτω χορός – από τὴ Ρόδο

Κάτω χορός – από τη Ρόδο
Σ΄ αυτό το σπίτι που ΄ρθαμε τα ράφια είναι ασημένια
Του χρόνου σαν ξανάρθουμε να ΄ναι μαλαματένια
Σιγανά κι αγάλι αγάλι μη πατιέστε η μια την άλλη
Ας τραγουδήσω κι ας χαρώ του χρόνου ποιος το ξέρει
Αν θα πεθάνω ή θα ζω ή θα μαι σ΄ άλλα μέρη
Σιγανά και πάσα πάσα όλον όμορφες επιάσα.