Κάλαντα Φώτων Καλύμνου

Κάλαντα Φώτων Καλύμνου

Ὁ μήνας ἔχει σήμερον πέντε Ἰανουαρίου
(Εκτελεί ο Γιώργος Πιλάλας)
Ὁ μήνας ἔχει σήμερον πέντε Ἰανουαρίου
κι ὅλοι μας ἑορτάζουμε τά Φῶτα τοῦ Κυρίου.
Κι ὅλοι οἱ παπάδες περπατοῦν μέ τό σταυρό στό χέρι
καί μπαίνουν μές στά σπίτια μας καί λέν τόν Ἰορδάνη.
Βοήθεια νά ἔχετε τό μέγα Ἰωάννη
στό σῶμα καί εἰς τήν ψυχή δίνει χαρά μεγάλη.
Ἐσχίσθησαν οἱ οὐρανοί καί βγῆκε περιστέρι
μά περιστέρι δέν ἠντό μον’ ἦταν τ’ Ἅγιο Πνεῦμα.
Καί τ’ Ἅγιον Πνεῦμα ἔφυγε νά πάει νά μαρτυρήσει
ὅτι Χριστός βαπτίζεται σ’ ἀνατολή καί δύση.