Θὰ νικήσουμε καὶ ἐμεῖς σήμερα ἐὰν ἀντισταθοῦμε ὅλοι… – Μητρ. Σισανίου Σιατίστης κ. Παῦλος +

Θα νικήσουμε και εμείς σήμερα εάν αντισταθούμε όλοι…
Ομιλεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου Σιατίστης κ. Παύλος