Θεοτόκε Παρθένε

Θεοτόκε Παρθένε
Ηχογράφηση ψηφιακού δίσκου στη Χίο.
Ψάλλει βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Ηρακλής Μαλανδρίνος.