Θαύματα καὶ θαυμάσια – π. Δανιὴλ Γούβαλης †

Θαύματα και θαυμάσια
Ομιλεί ο μακαριστός π. Δανιήλ Γούβαλης.
Θαύματα αγίων σε 3 Μονές της Ελλάδας.
Αρχιμ. π. Δανιήλ Γούβαλης, Εκπομπή ”Θαύματα και θαυμάσια”