Θανάσης ὁ ταξιτζής, 1ο μέρος

Θανάσης ο ταξιτζής ( Αληθινές ιστορίες της μετάνοιας ) 1

Πηγή: Αθανάσιος Κατιγκάς, Τα δάκρυα της μετανοίας, Θεσσαλονίκη 2013, Σ. 111-118.