Ζοῦμε μόνο ὅταν ἀγαποῦμε τοὺς ἀδελφούς μας

Ζούμε μόνο όταν αγαπούμε τους αδελφούς μας.
Ομιλεί ο Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης.
Οι σχέσεις μας με τον πλησίον.
Ο Γέρων Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, στο πρώτο μέρος της ομιλίας του για τις σχέσεις μας με τον πλησίον, τονίζει την άπειρη αξία του ανθρώπου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε: με αγάπη, με ευγένεια, με λεπτότητα, κατά το υπόδειγμα του Χριστού και των Αγίων, ακόμη και όταν οι αδελφοί μας δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ανταποδώσουν αγάπη, ακόμη και όταν μας πληγώνουν.