Εἰσαγωγὴ στὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Εισαγωγή στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή
Ομιλεί ο μακαριστός Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης.