Επιστολές Γέροντoς Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστῆ 23-24-25

Επιστολές Γέροντoς Ιωσήφ του Ησυχαστή 23-24-25
Επιστολαί προς μοναστάς και κοσμικούς (λαϊκούς)
Έκφρασις μοναχικής εμπειρίας
Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής

Γέροντoς Ιωσήφ του Ησυχαστή – «΄Εκφραση Μοναχικής Εμπειρίας» (29 εκπομπές σε mp3)
7η εκπομπή 23-24-25
Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας αφιέρωσε 29 εκπομπές στην ανάγνωση του βιβλίου «΄Εκφραση Μοναχικής Εμπειρίας».του μακαριστού γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή.

Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής