Δῶς μου Χριστὲ ταπείνωσιν

Δως μου Χριστέ ταπείνωσιν
Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού καθίσματος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δολών Μάνης.
Ψαλτοτράγουδα Άγγιγμα ψυχής