Δόξα, τοῦ ἁγίου,Τὴν λύραν τοῦ Πνεύματος

25/01/2015
25. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ/ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου). Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν ΙΑʹ.

(Δοξαστικό) Δόξα, τοῦ ἁγίου• «Τὴν λύραν τοῦ Πνεύματος». Από Ιερό Ναό Διονυσίου Αρεοπαγίτου. ( ΝΕΡΙΤ δημόσια τηλεόραση.)

Ψάλλει ο Απόστολος Παπαδόπουλος, Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως Αθηνών

Τὴν λύραν τοῦ Πνεύματος, τὸ τῶν αἱρέσεων θέριστρον, καὶ ὀρθοδόξων ἥδυσμα, τὸν δεύτερον Ἐπιστήθιον, τὸν τοῦ Λόγου αὐτόπτην, τοῖς δόγμασι γενόμενον, τὸν σοφόν Ἀρχιποίμενα, τῆς Ἐκκλησίας τὰ θρέμματα, θεολογικοῖς ὕμνοις προσείπωμεν. Σὺ εἶ ὁ Ποιμὴν ὁ καλός, ὁ δοὺς σεαυτὸν Γρηγόριε, ὡς ὁ Διδάσκαλος Χριστός, ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ σὺν Παύλῳ χορεύεις, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.