Διδαχὲς Γερόντισσας Μακρίνας Πορταριᾶς Βόλου

Διδαχές Γερόντισσας Μακρίνας Πορταριάς Βόλου
Αγία Γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριάς Βόλου.
Επιλογές από τις διδαχές της.