Γέρων Ἱερώνυμος Αἰγίνης. Ἡ φωνή τοῦ γέροντα

Γέρων Ιερώνυμος Αιγίνης. Η φωνή του γέροντα.