Γέρων Ἄνθιμος Ἁγιαννανίτης

Γέρων Άνθιμος Αγιαννανίτης.
Ο πρώτος που μίλησε δημόσια για την ιδιαιτερότητα της εποχής μας σε σχέση με τα ερχόμενα γεγονότα.